Lux Svenska | Tel. 020-983012 | post@lux.no

Ny webshop under uppbyggnad.

Telefon: 020-983012

E-post: post@lux.no

Det finns en uppsägningstid på 2 månader för prenumerationen och uppsägningen måste vara mottagen 2 månader före nästa utskick. Eventuellt returporto täcks av kunden. Om varor returneras och prenumerationen inte avslutas i tid, faktureras brottsavgifter för att täcka kostnader i anslutning till avsändning.

©2023 Lux Norge AS